El Nostre Equip


Ena Mercadal Sintes
Gerent
ena@jmercadal.net

Juana Celi Enrich Cardona
Comptabilitat
contabilidad2@jmercadal.net

Maximino Carreras Pons
Cap de Taller Secció Turismes i Comercials
ford@jmercadal.net

Bartolomé Pons Orfila
Cap de Taller Secció Vehicles Industrials
tolo@jmercadal.net

Daniel Saura Pons
Recanvis
recambiosvi@jmercadal.net

Emilio Riera Benejam
Delegat de vendes / Relacions comercials
admin@jmercadal.net

Frans Timoner Bosch
EDR - Mecànic Vehícles Industrials
 

Borja Talavera Pons
Mecànic Turismes i Comercials
 

Joan Marcos Gili
Mecànic Vehícles Industrials

Tolo Monjo Franco
Recepció de Taller

Carmen Carreras Gomilla
Administració