El Nostre Equip


Ena Mercadal Sintes
Gerent
ena@jmercadal.net

Miquel Sastre Llopis
Recepció de Taller
renault@jmercadal.net

Frans Timoner Bosch
Cap de Taller Vehícles Industrials
ftimoner@jmercadal.net


Bartolomé Pons Orfila
Tècnic Vehícles Industrials

Daniel Saura Pons
Recanvis
recambiosvi@jmercadal.net

Emilio Riera Benejam
Comercial
admin@jmercadal.net

Joan Marcos Gili
Mecànic Vehícles Industrials

José Arroyo Romero
Tècnic Turismes i Comercials


Carmen Carreras Gomilla
Administració
informacion@jmercadal.net


Celi Enrich Cardona
Comptabilitat
contabilidad2@jmercadal.net

Víctor Chamorro Fradejas
Tècnic Turismes i Comercials